Ostatnio wpłynęło do nas ciekawe zapytanie. Klient, udziałowiec w spółce LLC z Delaware zadał nam pytanie “co się stanie jeśli nie zapłacę Franchise Tax”? Zacznijmy jednak od odpowiedzi na pytanie co to jest Franchise Tax w Delaware?

Franchise Tax jest to opłata urzędowa, forma podatku ale nie stricte podatek, płatna na rzecz danego stanu. W Delaware jest to Biuro Sekretarza Stanu Delaware, Wydział Korporacji. Wysokość Franchise Tax jest stała, nie zależna od dochodu, zysku, obrotu i innych. Jest to stała i niezmienna opłata. Obecnie wynosi dla spółek LLC $300 (w 2014 roku Franchise Tax wynosił $250). Dla spółek Corp. uzależniona jest od kapitału oraz ilości akcji.

Franchse Tax płatny jest do maja danego roku za rok poprzedni. Dla przykładu w maju 2017 roku będzie się płacić Franchise Tax za rok 2016. Franchise Tax płąci się w pełnej wysokości, bez znaczenia czy spółka zarejestrowana była 1 stycznia 2016 roku (lub wcześniej) i funkcjonowała przez 365 dni 2016 roku czy też została zarejestrowana 31 grudnia 2016 roku i działała tylko 1 dzień w 2016 roku. W każdym wypadku płaci się pełną wysokość $300.

W przypadku braku zapłaty Franchse Tax w terminie, pierwszego dnia po terminie płatności naliczana jest opłata karna tytułem “penelty” w wysokości $200. Następnie nalicza się odsetki karne w wysokości 1.5% w skali miesiąca. W pierwszym roku (od czerwca do grudnia czyli 6 miesięcy) da to łączną kwotę odsetek karnych $75 a w kolejnym roku (pełne 12 miesięcy) daje kwotę $165 odsetek karnych.

Zazwyczaj trwa to parę lat (2-3-4) aż Biuro Sekretarza Stanu upomni się o swoje pieniądze, choć zdarzają się sytuację, że reaguje wcześniej. Jako, że Biuro Sekretarza Stanu nie zbiera i nie przechowuje danych o udziałowcach, zwróci się więc do Registrar Agent o udostępnienie tych danych. Registrar Agent ma obowiązek takie dane udostępnić. Następnie, dzięki umowie o pomocy prawnej między USA a Polską, Biuro Sekretarza Stanu zwróci się o pomoc do polskiego Urzędu Skarbowego i za pomocą instrumentów polskiej skarbówki, kwota ta będzie podlegała egzekucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *