Jesteśmy dla Ciebie aby aktywnie korzystać z możliwości, jakie daje wolny rynek UE poprzez znalezienie dystrybutorów, producentów lub dostawców w Polsce lub w dowolnym kraju europejskim. W oparciu o posiadane bazy danych oraz sieć kontaktów z w całej Europie, organizujemy cały proces poszukiwania partnera biznesowego oraz nadzorowanie oraz przygotowanie całego kontraktu aż do końcowego sukcesu i zadowolenia obu stron.

Wraz z rozwojem handlu zagranicznego Polski coraz częściej nawiązujecie Państwo kontakty z kontrahentami zagranicznymi.

Stwarza to możliwości uzyskania dochodów, ale jednocześnie jest obarczone ryzykiem zarówno handlowym jak i niehandlowym.

Wynika to z faktu, że poszczególne kraje posiadają różne waluty, obowiązują w nich inne ustawodawstwa gospodarcze, odmienne regulacje prawne, dewizowe, celne, administracyjne.

Sposobem eliminacji ryzyka w obrocie z zagranicą jest właściwy dobór partnerów handlowych, należyte sprecyzowanie klauzul kontraktowych czy też stosowanie takich form płatności, które gwarantują prawidłowy przebieg transakcji.

Działalność doradcza PR Consulting obejmuje również swym zakresem oddziaływanie w zakresie perswazji, czyli specjalistyczne działania z zakresu Public Relations reprezentując te działania na zewnątrz jak również wewnętrznie. Usługi tego typu przyjmują zwykle dwojaki charakter.

Jest to pomoc w przygotowaniu strategii i odpowiednich narzędzi lub bezpośrednia interwencja zaangażowanych w rozwiązanie problemu konsultantów i ekspertów. Jednym z wielu przykładów takiej interwencji jakie oferujemy są mediacje występowanie w roli reprezentanta lub pełnomocnika oraz i inne formy w zależności od potrzeb naszych klientów.

Nasza działalność obejmuje teren całej Unii Europejskiej a szczególności pomoc partnera z zagranicy we współpracy na terenie Polski. Nasze doświadczenie w pracy na rynku polskim i zagranicznym sięga 2002 roku. Doświadczenie jakie zdobyliśmy w tym zakresie pozwala nam na swobodną i skuteczną obsługę najbardziej wymagających klientów.

Od momentu powstania współpracowaliśmy z wieloma przedsiębiorstwami, o zróżnicowanej formie i potrzebach. W odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe wciąż rozwijamy nasze Know How.