Usługa doradztwa prawnego w przeciwieństwie do obsługi prawnej polega na jednokrotnych zleceniach przy rozwiązywaniu problemów prawnych.

W ramach tej usługi niema miesięcznych ryczałtów. Usługa wyceniana jest jednokrotnie, indywidualnie. Od chwili podpisania zlecenia i pełnomocnictw korporacja w imieniu klienta rozwiązuje problem prawny.

Zlecenie może tyczyć się przygotowania albo przeanalizowania umowy. W tym przypadku nasi pracownicy w ciągu 48 godzi (czas ten może ulec przedłużeniu w przypadku większych objętościowo umów) przeanalizują bądź napiszą umowę. W przypadku analizy przedstawimy raport z analizy.

Zlecenie może również dotyczyć przygotowania powództwa. W takim przypadku nasi doradcy przeanalizują problem prawny i przygotują odpowiedni pozew. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku zarówno odpowiedzi na pozew jak i innych pism procesowych.

Kolejne typy zleceń to analiza sytuacji prawnej. Klient przedstawia sytuację prawną w jakiej się znalazł a nasi eksperci przygotują możliwości rozwiązania problemu klienta bądź też przygotują odpowiednią opinię prawną zaistniałej sytuacji.

Opinie prawne to kolejny element jednokrotnych zleceń. Klient zleca przygotowanie opinii prawnej na zadany temat a nasi eksperci przygotują pełen raport w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Różnorodność problemów prawnych występujących w rzeczywistości prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce sprawia, że nie sposób wymienić wszystkich typów zleceń z jakimi mieliśmy do czynienia od czasu powstania korporacji. Zlecenia często są zaskakujące, często kłopotliwe dla klientów a nawet wstydliwe.

We wszystkich sprawach pomożemy delegując najlepszych specjalistów z danej dziedziny. Oczywiście na każdym etapie obowiązuje nas tajemnica zawodowa, więc klient nie martwi się, że jego tajemnice czy problemy wypłyną na zewnątrz przedsiębiorstwa.