Wśród wachlarza usług świadczonych przez PR Consulting są między innymi usługi pełnomocnictwa*, reprezentacji, third party a także usługa prowadzenia rozliczeń w kraju i poza granicami. Dlatego na dokumentach występujemy jako pełnomocnik* do podpisywania umów i przeprowadzania rozliczeń.

Nie prowadzimy jednak spraw ogólnego zarządu naszych mocodawców.

Jeśli mają państwo pytania odnośnie zarządu naszych mocodawców** prosimy o bezpośredni kontakt z nimi. Nie posiadamy informacji o wewnętrznych sprawach mocodawców**, o ich bieżącej i codziennej działalności. Występujemy wyłącznie jako pełnomocnik*.

*Pełnomocnictwo – w doktrynie prawa terminem pełnomocnictwo określa się czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do zastępstwa mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

**Mocodawca – osoba upoważniająca inną osobę (pełnomocnika*) do działania w swoim imieniu poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa. Umocowanie innej osoby do działania w imieniu mocodawcy sprawia, że każda czynność pełnomocnika (dokonana w zakresie umocowania) wywołuje skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *