Liechtenstein, Księstwo Liechtensteinu jest to niewielkie górskie państwo położone w Europie Zachodniej. Liechtenstein graniczy z dwoma krajami: Austrią i Szwajcarią. Stolicą Liechtensteinu jest Vaduz. Liechtenstein jest krajem podwójnie śródlądowym. Należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do strefy Schengen. Liechtenstein pod względem ustrojowym stanowi monarchię konstytucyjną. Językiem urzędowym Liechtensteinu jest język niemiecki. Liechtenstein jest jednym z najbogatszych państw świata. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca Księstwa  Liechtensteinu wynosił w 2009 roku US$ 89.400,00. Liechtenstein, ze względu na bardzo niskie podatki oraz bardzo liberalną politykę względem depozytów bankowych, jest uważany za raj podatkowy.

Bankowość w Liechtensteinie

Banki z Liechtensteinu

Jedną z głównych gałęzi gospodarki Księstwa Liechtensteinu są usługi bankowe oraz finansowe, inwestycyjne i ubezpieczeniowe. Lokalne prawo bankowe i przepisy bankowe zapewniają klientom banku z Liechtensteinu niespotykanie wysoki poziom tajemnicy bankowej. W sektorze bankowym w Liechtensteinie pracuje około 1940 osób. W chwili obecnej w Liechtensteinie działa piętnaście dużych banków, które to banki w latach 1997-2007 podwoiły wartość zarządzanych przez siebie aktywów do ponad 171 miliardów franków szwajcarskich w 2007 roku. Jeśli przeliczono by to na liczbę pracowników tych banków, wyszłoby, że na jednego pracownika banku z Liechtensteinu przypada kwota 88 miliona franków zarządzanych przez banki z Liechtensteinu aktywów zgromadzonych na rachunkach bankowych w Liechtensteinie.

Liechtenstein jako Raj Podatkowy?

Liechtenstein jest idealnym, chociaż bardzo drogim pod względem kosztów rejestracji, miejscem na założenie własnej firmy. Podatki, które zmuszony jest płacić przedsiębiorca, są bardzo niskie. Kształtują się na poziomie:

  • podatek dochodowy dla osób prawnych z siedzibę na terytorium Liechtensteinu – 12,5%
  • podatek od należności licencyjnych – 0%
  • podatek od odsetek i dywidend – 0%
  • podatek od zysków z licencji – 2,5%
  • podatek od zysków kapitałowych – 0%

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *