Prostą spółką z typowego „raju podatkowego” ciężko realizuje się zamierzone cele biznesowe. Poprzez typowe „raje podatkowe” rozumie się kraje w których nie ma podatków dochodowych od nierezydentów i gdzie istnieje poufność rejestrów spółek. Kraje takie znajdują się na czarnej liście OECD (oraz czarnej liście Ministra Finansów), liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Jakie są tego konsekwencje? Otóż niemożliwe jest otwarcie dla takiej spółki rachunku bankowego w Polsce (ani w większości innych krajów). Ponadto kontrahenci niechętnie współpracują z takimi spółkami, gdyż księgowanie od nich faktur oraz przelewy do takich spółek (każdy przelew powyżej EUR 15.000 oraz /dokładny cytat/ “wszystkie inne budzące wątpliwości” w Polsce są monitorowane przez GIIF czyli Generalny Inspektor Informacji Finansowej) sprawiają, że ściągają sobie na głowę drobiazgowe kontrole skarbowe.

Rozwiązaniem będzie natomiast powołanie wehikułu korporacyjnego, czyli powołanie dwóch spółek: operacyjnej spółki spoza raju podatkowego oraz spółki z typowego raju, która będzie posiadała 100% udziałów w tej pierwszej, która nie będzie operacyjną, będzie wyłącznie posiadała udziały i do niej będzie transferowany zysk ze spółki operacyjnej.

Przechodząc do konkretów. Ciekawym rozwiązaniem jest powołanie spółki z o.o. (Ltd.) na Wyspach Marshalla. Udziałowcami w tej spółce byłyby osoby fizyczne. Drugą spółką byłaby również spółka z o.o. (LLC) powołana w USA w stanie Delaware, której jedynym udziałowcem byłaby spółka z Wysp Marshalla. Spółka z Delaware byłaby spółką operacyjną, ona zawierałaby wszystkie transakcje, miała konto bankowe w Polsce czy gdziekolwiek indziej na świecie i ona przyjmowałaby płatności.

Czytaj więcej o spółkach na Wyspach Marshalla.

Czytaj więcej o spółkach w Delaware, USA.

Spółki LLC z USA, stan Delaware, traktowane są preferencyjnie podatkowo, jeśli spełniają 3 warunki:

  • udziałowcem spółki nie jest rezydent podatkowy USA
  • spółka posiada wyłącznie jednego udziałowca
  • spółka nie działa na terenie Delaware

Spółka taka posiada preferencje podatkowe. Otóż nie płaci żadnego podatku w USA (wyłącznie tak zwany franchise tax USD 250,00 rocznie niezależnie ani od obrotu ani od dochodu). Zysk takiej spółki przypisany jest natomiast bezpośrednio temu jednemu udziałowcowi – spółce z Wysp Marshalla. Po takim transferze zysku, dochód trafia do spółki z raju podatkowego i nie podlega żadnemu opodatkowaniu.

Spółka z Delaware może działać bez przeszkód na całym świecie, także w Polsce, mieć tu konta bankowe (takie konta prowadzą w Polsce PKOBP, BZWBK i Alior) i może służyć do optymalizacji podatkowej w wehikule korporacyjnym.

Koszty:

  • Koszt założenia spółki w Delaware wraz z kontem bankowym w Polsce to USD 1500,00
  • Koszt założenia spółki na Wyspach Marshalla to USD 1900,00

Całkowite roczne koszty utrzymania spółek, wliczając w to franchise tax o którym wspomniano powyżej, konieczność posiadania adresu rejestracyjnego na miejscu i konieczność posiadania registrar agent czyli osoby na miejscu do kontaktu z urzędami to odpowiednio:

  • Całkowite roczne koszty dla spółki LLC z Delaware USD 700,00
  • Całkowite roczne koszty dla spółki Ltd z Wysp Marshalla USD 900,00