Usługa stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. W ramach tej usługi na podstawie stałej umowy przejmujemy od przedsiębiorstw wszystkie problemy i kwestie prawne. Do dyspozycji klienta jest nasz doradca 24 godziny na dobę.

Po nawiązaniu współpracy, zidentyfikowaniu potrzeb klienta, przygotujemy umowę określającą warunki współpracy i warunki finansowe współpracy. Standardową stawką jest 600,00 złotych netto miesięcznie.

Stawka określa podstawową obsługę prawną. Przy wyższych wymaganiach klientów (większej ilości roboczogodzin przeznaczonych na obsługę) stawka będzie ustalana indywidualnie.

W ramach tej usługi przedsiębiorca (klient) otrzymuje do swojej dyspozycji jednego naszego pracownika, który non-stop dyżuruje dla niego przy telefonie gotowy do rozwiązywania wszystkich pojawiających się problemów. Odwiedza też przedsiębiorcę w miejscu jego pracy, jeździ na spotkania i negocjacje.

W ramach tej usługi zapewniamy również przygotowywanie i analizowanie umów, rozwiązywanie bieżących problemów, pisanie pozwów sądowych, reprezentację przed urzędami i instytucjami i pomoc w rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomagamy rozwiązywać problemy pracownicze, problemy z ZUS i US oraz windykację należności bez żadnych opłat wstępnych za przyjęcie zlecenia.

Jest to bardzo optymalny i ekonomicznie uzasadniony model współpracy. Przedsiębiorca zyskuje pracownika dostępnego w każdej chwili, któremu może delegować zadania za wspomniane 600,00 złotych miesięcznie.