Usługa obsługi zarządu i rady nadzorczej polega na kompleksowej pomocy prze formalnych pracach zarówno zarządu jak i rady nadzorczej. Od zwoływania posiedzeń poprzez przygotowywanie protokołów z posiedzeń, sporządzaniu uchwał, rejestrze protokołów, uchwał i ustaleń i formalne ujmowanie podejmowanych przez zarząd i radę nadzorczą decyzji.