Ochrona, jaką z założenia miała dawać konstrukcja i regulacje prawne spółki z o.o. są złudne. Często zarząd (który w większości przypadków składa się ze wspólników) odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki z o.o. i w większości postępowań tak właśnie jest. Aby więc chronić swój majątek, wspólnicy spółek z o.o. powinni pomyśleć o przekształceniu swoich spółek w sp. z o.o. sp. k.

W spółkach komandytowych występują dwie grupy wspólników. Komandytariusz i komplementariusz. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej zapisanej w umowie spółki. Może to być dowolna kwota: 5.000zł, 10.000zł, 20.000zł – jakkolwiek zapisana w umowie spółki komandytowej. Ochrona taka komandytariusza jest niepodważalna. W rolę komandytariusza wcielają się więc najczęściej osoby fizyczne, którym zależy na ochronie kapitału. Drugim rodzajem wspólników są komplementariusze – czyli podmioty odpowiadające całym swoim majątkiem. W taką rolę warto zaangażować tradycyjną spółkę z o.o., która odpowiada majątkiem tylko do wysokości kapitału spółki z o.o.

Należy jednak wrócić do wstępu – zarząd spółki z o.o. (także jeśli występuje w roli komplementariusza) może odpowiadać swoim majątkiem. Może wszak zaistnieć sytuacja, gdy spółka komandytowa staje się niewypłacalna więc wierzyciele kierują swoje roszczenia do komplementariusza (sp. z o.o.) i przez to sp. z o.o. staje się niewypłacalna?

Kodeks spółek handlowych w art. 299 § 2 przewiduje trzy sytuacje, w których członkowie zarządu sp. z o.o. mogą się uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Pierwszą z nich jest wykazanie, że we właściwym czasie złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego. Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w przeciągu dwóch tygodni od momentu wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości każdy członek zarządu, niezależnie od przyjętego w spółce sposobu reprezentacji, ma prawo i obowiązek zgłoszenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Aby więc zarząd spółki z o.o., (która jest komplementariuszem) uwolnił się odpowiedzialności, wystarczy aby w ciągu 14 dni rozpoczął procedurę upadłościową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *