Niniejsza strona ma na celu wyłącznie informować o usługach świadczonych przez KPPR Consulting oraz przedstawiać opinie na wybrane zagadnienia. Teksty na stronie nie są ofertą handlową, nie stanowią porad prawnych ani nie są też wykładnią prawa. Mają wyłącznie charakter edukacyjny i informacyjny.

KPPR Consulting zastrzega sobie prawo do zmiany treści strony w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji. KPPR Consulting nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do informacji zawartych na stronie. Ponadto, zwraca się uwagę, że żadne informacje zaczerpnięte z internetu nie powinny być podstawą do jakichkolwiek decyzji biznesowych, finansowych, księgowych czy kroków prawnych. Każda sytuacja każdego przedsiębiorcy i każdej osoby jest inna i powinna być przedmiotem dogłębnych indywidualnych analiz.