Księga Wieczysta – co to jest?

Księga wieczysta jest to publiczny rejestr, obrazujący aktualny stan prawny każdej nieruchomości. Księga Wieczysta pozwala na bezsporne ustalenie, komu i jakie prawa przysługują w odniesieniu do danej, konkretnej nieruchomości. Instytucja księgi wieczystej jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni między sobą.

Opiniowanie Księgi wieczystej

Korporacja Prawna PR Consulting posiada w swojej ofercie usługę opinii prawnej o stanie nieruchomości. Zamawiając analizę prawną nieruchomości otrzymają Państwo zestaw informacji o aktualnej sytuacji prawnej nieruchomości, która wynika z dostępnych dokumentów. Ponadto, za dodatkową opłatą wyliczaną na podstawie kilometrówki (bez dodatkowych opłat, wyłącznie kilometrówka aby wysłać prawnika na miejsce nieruchomości), nasz prawnik dokona oglądu nieruchomości w celu ujawnienia innych praw do nieruchomości jak droga konieczna itp.