Po uzyskaniu nakazu zapłaty wnioskujemy o zaopatrzenie tytułu wykonawczego w klauzulę wykonalności. Mając taki tytuł wykonawczy z klauzulą natychmiastowej wykonalności przygotujemy wniosek egzekucyjny.

Pierwszym krokiem jest wybór właściwego komornika. Jeśli chodzi o egzekucję z nieruchomości dłużnika, prawo nakłada na nas obowiązek wyboru komornika właściwego miejscowo dla nieruchomości.

Jeśli egzekucja ma się odbyć z innego mienia niż nieruchomość, korzystamy z usług naszych zaprzyjaźnionych komorników. Działając od wielu lat na rynku poznaliśmy wielu komorników, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Po wyborze właściwego komornika kierujemy do niego wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji. We wniosku właściwie opisujemy dłużnika podając wszystkie dane pozwalające komornikowi na działanie nie tylko przy egzekucji z mienia ale również wnioskowania do Urzędów, Banków, Urzędu Skarbowego i ZUS.

Większość wierzycieli nadal uważa, że komornik ma obowiązek identyfikacji majątku i jego zajęcie od dłużnika. To nieprawda. Komornik ma obowiązek zająć mienie wskazane przez wierzyciela i nie podejmuje żadnych czynności bez konkretnego wniosku wierzyciela.

Dlatego tak ważnym jest prawidłowe przygotowanie wniosku egzekucyjnego.

We wniosku wskazujemy całość majątku dłużnika według informacji jakie zebraliśmy we wcześniejszych etapach windykacji polubownej i przedsądowej. Wskazujemy całość majątku, sposób i kolejność zajmowania majątku.

Sprawujemy również nadzór nad pracą komorników. Wnosimy o stałe raportowanie oraz kontrolujemy ich pracę. Taka współpraca z komornikami gwarantuje, że egzekucja nie trafi na półkę kancelarii komorniczej tylko będzie non-stop w toku.