Jak windykować przez sąd?

W ramach tej usługi zajmujemy się sprawą sądową aż do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty lub wyroku.

Przygotowujemy pełną dokumentację dotyczącą sprawy, składamy do właściwego sądu odpowiednio przygotowany pozew, monitorujemy prawidłowy przebieg postępowania oraz nadanie klauzuli wykonalności.

Wezwanie do zapłaty

W pierwszej kolejności kierujemy do dłużnika prawidłowo wystawione, formalne, ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wyznaczając termin do spłaty 7 dni. W tym okresie, znając już brak chęci do polubownej spłaty, mamy czas na przygotowanie pozwu.

Przygotowanie pozwu

Pozew przygotujemy na właściwym formularzu, lub drukiem (jeśli kwota długu wybiega poza zakres kwotowy stosowania formularza pozwu). Obliczymy właściwe należne odsetki i wszystkie kwoty.

W uzasadnieniu pozwu zawrzemy wszystkie niezbędne wyjaśnienia. Jeśli dług jest sporny (dłużnik ma zarzuty w stosunku do wierzyciela i możliwe jest złożenie sprzeciwu do uzyskanego nakazu zapłaty) w uzasadnieniu pozwu obalimy możliwe do podniesienia twierdzenia, które dłużnik może zawrzeć w sprzeciwie do nakazu zapłaty.Ponadto wskażemy właściwe dowody.

W części wnioskowej pozwu, jeśli to jest słuszne, wniesiemy o zabezpieczenie elementów majątku dłużnika na czas postępowania uzasadniając to odpowiednio w części uzasadnień pozwu.

Komplet dokumentów skierujemy po podpisaniu do właściwego miejscowo sądu. Na życzenie powoda (wierzyciela) możemy wnosić również na tym etapie o zwolnienie z opłat sądowych, jeśli jest to zasadne.