W przypadku niemożności spłacenia przez dłużnika zobowiązania, nie ze względu na złą wolę lecz ze względu na trudną sytuację finansową dłużnika, występujemy w imieniu wierzyciela w postępowaniu układowym.

Negocjujemy warunki spłaty, terminy i kwoty. Odpowiednio zabezpieczamy się na majątku dłużnika w celu zabezpieczenia postępowania i nadzorujemy spłatę według wynegocjowanego planu.

Po identyfikacji przyczyny braku zapłaty jako „ciężka sytuacja finansowa dłużnika”, rozmawiamy z dłużnikiem w celu uzyskania informacji na jakich warunkach, w jakich wysokościach i w jakich terminach jest możliwa spłata zobowiązania.

Dbamy przy tym aby zarówno kwoty były najwyższe jak i terminy najkrótsze. Po przyjęciu wstępnych warunków spłaty kontaktujemy się z wierzycielem, celem przedstawienia warunków i uzyskania akceptacji.

Gdy klient, wierzyciel, zaakceptuje warunki podpisujemy z dłużnikiem porozumienie zapisując ustalone warunki. Najczęściej zabezpieczamy się również odpowiednim wekslem dłużnika z odpowiednio wypełnioną deklaracją wekslową. Następnie nadzorujemy prawidłowość i terminowość dokonywanych spłat.

Na tym etapie przeprowadzamy szczegółowe dochodzenie w celu identyfikacji majątku dłużnika – zarówno w lokalnych urzędach jak i ewidencji pojazdów itd. Informacje te mogą być przydatne w późniejszym etapie, gdyby wystąpiły problemy ze spłatą.

W przypadku złamania warunków porozumienia daje nam to możliwość natychmiastowego uruchomienia weksla i natychmiastowego zajęcia majątku dłużnika. Daje nam to również pierwszeństwo do majątku dłużnika w przypadku innych wierzytelności ustawionych w kolejce do majątku dłużnika.

Reprezentacja przy postępowaniu układowym ma też inny wymiar. Tyczy się to spółek kapitałowych w upadłości. W takim przypadku występujemy w imieniu wierzyciela przed likwidatorem majątku spółki.