Właściwe przygotowanie powództwa to najważniejszy element postępowania sądowego. Pozew towarzyszy stronie postępowania na każdym etapie – od sądu pierwszej instancji, poprzez sąd apelacyjny aż do ewentualnej kasacji. Dlatego każdy błąd w pozwie może zostać wykorzystany przez przeciwną stronę sporu.

Dlatego też powstała usługa przygotowywania powództwa. Dla klientów przygotowujemy pozwy z uwzględnieniem wszystkich możliwych scenariuszy obrony, jakie mogą przygotować przeciwne strony sporu.

Jak pracujemy?

Do przygotowania pozwu delegujemy dwóch prawników. Pierwsza osoba odpowiedzialna jest za przygotowanie powództwa i pozwu, druga osoba odpowiedzialna jest za analizę powództwa patrząc na postępowanie z punktu widzenia strony przeciwnej.

Takie rozłożenie pracy pozwala z jednej strony na przygotowanie pozwu z uwzględnieniem wszystkich możliwych zarzutów, jakie mogą być podnoszone przez stronę przeciwną, z drugiej pozwala przygotować się do postępowania sądowego dając czas na zebranie dodatkowych dokumentów, dowodów i ewentualnie świadków, jakie mogą być wykorzystane w dalszej drodze postępowania sądowego.

Ponadto jest to dla nas świetna okazja do ćwiczenia poza salą sądową swoich umiejętności analitycznych, umiejętności predykcji i przygotowania się do rozprawy sądowej.

Nawet jeśli nie dojdzie do rozprawy otwartej (sprawa zakończy się ugodą albo strona przeciwna nie złoży sprzeciwu do wyroku zaocznego) dobrze przygotowany pozew jest gwarancją bezproblemowego dochodzenia swoich racji (zarówno na postępowaniu zaocznym jak i w trakcie postępowania ugodowego).