Co to takiego wydawca i wydawnictwo?

Wydawca jest to osoba fizyczna bądź osoba prawna jak instytucja (ta druga zwana także wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane są czasopisma, książki, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy. Zadania wydawcy mogą ograniczać się jedynie do spraw finansowo-prawnych.

Regulacje prawne i definicje

art. 8 Prawo prasowe – wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy.

art. 15 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – domniemywa się, że producentem lub wydawcą jest osoba, której nazwisko lub nazwę uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na których utwór utrwalono, albo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

art. 2 Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996 nr 152 poz. 722) – przez określenie „wydawca” należy rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, która prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na publikowaniu dzieł; domniemywa się, że wydawcą jest osoba, której nazwę lub nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzemplarzach publikacji.

Rejestracja Wydawcy, rejestracja wydawnictwa.

Każdy podmiot, który z definicji uznany może być za wydawcę bądź wydawnictwo ma obowiązek rejestracji w rejestrze wydawców prowadzonym przy właściwym miejscowo Sądzie Okręgowym. Rejestracja polega na złożeniu odpowiedniego wniosku, w którym wskazuje się dane wydawcy, redaktora naczelnego, zakres i sposób publikacji oraz szereg poszczególnych danych niezbędnych do rejestracji wydawcy i/lub wydawnictwa.

Pomoc w rejestracji wydawcy i/lub wydawnictwa

Korporacja Prawna PR Consulting w swoim profilu działalności ma również pomoc w rejestracji wydawców i wydawnictw. Procedura zajmuje zazwyczaj 24h plus czas oczekiwania na potwierdzenie rejestracji z właściwego miejscowo Sądu Okręgowego. Koszt usługi w przypadku standardowych wydawnictw to 200,00 złotych netto. W przypadku skomplikowanych procedur stawka ustalana jest indywidualnie.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą w rejestracji wydawcy bądź wydawnictwa – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *