Co to takiego znak towarowy?

Znak towarowy (z angielskiego trademark) jest to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Potocznie na znak towarowy mówi się „znak handlowy”, „znak firmowy”, „firmowa nazwa” lub też „logo”.

Ochrona znaku towarowego

Aby znak towarowy korzystał z ochrony prawnej, musi zostać zarejestrowany w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej. W Polsce jest to Urząd Patentowy RP z siedzibą w Warszawie. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi w Polsce 10 lat i istnieje możliwość jego przedłużenia na kolejne okresy. Prawo ochronne ogranicza się do towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym obszarze. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.

Rejestracja znaków towarowych

Korporacja Prawna PR Consulting posiada duże doświadczenie w rejestracji znaków towarowych, głównie znaków słowno – graficznych. Zarejestrowaliśmy do tej pory ponad 120 znaków towarowych dla naszych klientów. Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji znaku towarowego, mamy taką usługę skierowaną do ciebie. Za niewielką opłatą (250 złotych plus koszt pełnomocnictwa) przygotujemy wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji znaku towarowego i złożymy je w Urzędzie Patentowym RP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *