Jeśli już sprawa trafi na wokandę, służymy reprezentacją w sądzie. W imieniu naszych klientów występują najlepsi adwokaci i radcy prawni ziemi oświęcimskiej i krakowskiej.

Współpracujemy z najlepszymi adwokatami i radcami z zakresu sporów cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i skarbowych.

Gdy sprawa trafi na wokandę albo gdy poza przygotowaniem pozwu klient życzy sobie być reprezentowanym w sądzie, służymy pomocą.

W zależności od zakresu problematyki przydzielamy najlepszych dostępnych radców prawnych albo adwokatów. Specjalistów w zakresie danego prawa (prawa cywilnego, prawa gospodarczego, administracyjnego, prawa rodzinnego, prawa karnego lub innego).

Przekazujemy prawnikowi całość dokumentacji i przygotujemy pełnomocnictwo procesowe do podpisania pomiędzy nim a klientem. Po podpisaniu pełnomocnictwa pełnomocnik i mocodawca pozostają już ze sobą w stałym kontakcie osobistym. Korporacja ma jednak stały nadzór nad prowadzonym postępowaniem. Pełnomocnik reprezentuje swojego mocodawcę w sądzie, występuje w jego imieniu i podejmuje wszystkie określone czynności w imieniu klienta.

Od czasu podpisania pełnomocnictwa to właśnie on, reprezentant sądowy bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowy bieg postępowania sądowego.