Spółka komandytowa jest formą spółki osobowej, która ma na celu prowadzenie działalności pod własną firmę, w której to spółce za zobowiązania spółki odpowiada w sposób ograniczony wspólnik zwany komandytariuszem (do wysokości sumy komandytowej) a drugi wspólnik tak zwany komplementariusz odpowiada w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem.

Spółki komandytowe są spółkami osobowymi zaliczanymi do spółek prawa handlowego. Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dla której Kodeks Spółek Handlowych przyznał podmiotowość prawną.

Spółka komandytowa powstaje z momentem wpisu jej do rejestru, co poprzedzone jest zawarciem umowy spółki w formie aktu notarialnego. Wpis spółki komandytowej do rejestru jest wpisem o charakterze konstytutywnym, co oznacza, że spółka powstaje wskutek zarejestrowania oraz z jego chwilą. Spółka komandytowa podlega wpisaniu do rejestru przedsiębiorców stanowiącego część Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisanie spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców jest obowiązkowe. Prawo i obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru ma każdy jej wspólnik, również komandytariusz. O rejestracji spółki sąd rejestrowy ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *