Co to jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa jest to rodzaj spółki osobowej, w której występują minimum dwie osoby: komandytariusz i komplementariusz. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości ustalonej kwoty komandytowej. Natomiast komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Więcej o spółkach komandytowych pisaliśmy tutaj.

Spółka komandytowa ze spółką z o.o.

Często w spółkach komandytowych rolę komplementariusza (wspólnika odpowiadającego za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem) pełni spółka z o.o.. Jest to doskonały sposób na ograniczenie odpowiedzialności finansowej za zobowiązania spółki. Jak wspomniano, komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem a w przypadku spółki z o.o. jest to wysokość kapitału spółki, który może wynosić tylko 5.000,00 złotych. Taki twór zwyczajowo nazywa się sp. z o.o. sp. k. i pisaliśmy o nim tutaj.

Spółka komandytowa ze spółką zagraniczną.

Kolejną ciekawą propozycją na ochronę majątku i ograniczenie odpowiedzialności jest powołanie spółki komandytowej, w której komplementariuszem (wspólnikiem odpowiadającym całym swoim majątkiem) jest spółka zagraniczna. Do tego celu można wybrać lokalizację, w której interesy udziałowca chronione są bardziej niż w Polsce. Można też zastosować do tego spółkę z tak zwanych rajów podatkowych, które gwarantują poufność danych udziałowców, niskie podatki i ochronę. Jest to również idealne rozwiązanie chcąc we współpracy z zagranicznym partnerem podbijać polskie rynki. Twór taki jak spółka komandytowa ze spółką zagraniczną daje nieograniczone możliwości i może być wykorzystany w różnych przedsięwzięciach dając ochronę kapitału, poufność oraz możliwości optymalizacji podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *