Spółka  o.o. czyli inaczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które to osoby odpowiadają za zobowiązania spółki w ograniczonym zakresie. W Polsce spółki z o.o. są typem spółek handlowych, czyli regulowanych przez kodeks spółek handlowych. Spółki z o.o. mogą być tworzone zarówno przez jednego wspólnika tworząc jednoosobową spółkę z o.o. jak i przez wielu wspólników. Wspólnikami w spółce z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne (inne spółki handlowe) bądź jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Zastrzeżenie jest jednak takie, że wspólnikiem w jednoosobowej spółce z o.o. nie może być druga jednoosobowa spółka z o.o.

Wspólnicy w spółkach z o.o. nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki wobec wierzycieli spółki. Odpowiedzialność taka ponoszona jest wyłącznie przez spółkę z majątku spółki oraz zarząd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *