Tag Archives: zagraniczna

31Mar/17

Spółka komandytowa ze spółką zagraniczną

Co to jest spółka komandytowa? Spółka komandytowa jest to rodzaj spółki osobowej, w której występują minimum dwie osoby: komandytariusz i komplementariusz. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości ustalonej kwoty komandytowej.Read More…

30Mar/17

Wehikuł korporacyjny ze spółką polską

Wehikuł korporacyjny spółki polskiej i spółki zagranicznej Co to jest wehikuł korporacyjny? Definicja wehikułu korporacyjnego nie jest precyzyjna w polskim prawodawstwie. Pisaliśmy o tym tutaj. W skrócie wehikuł korporacyjny można zdefiniować jako organizacjaRead More…