Dla naszego klienta przygotowujemy kompleksowy biznesplan, strategię marketingową i plan marketingowy. Strategia marketingowa wyznacza kierunki działań marketingowych jakie należy podjąć w celu utrzymania obecnych i pozyskania nowych, stałych klientów przedsiębiorstwa klienta.

W dalszym ciągu wiele firm ma poważne kłopoty z przełożeniem wypracowanej wizji na znaczący sukcesy w realizacji strategii. Wyzwaniem jakie stoi przed zarządzającymi firmami nie jest praca nad samą strategią ale wprowadzenie jej w życie.

Naszym zdaniem operacie się zarządów firm tylko i wyłącznie na informacji finansowej jest jednym z podstawowych kłopotów w skutecznym wdrożeniu strategii.

Wspieramy, więc przedsiębiorstwa w opracowaniu takiego systemu pomiaru, który mierzyłby efekty realizowanej strategii i tym samym kontrolował proces jej wdrożenia. W tym celu wykorzystujemy koncepcję Balanced Scorecard. System ten składa się czterech perspektyw, gdzie tradycyjnie wykorzystywana perspektywa miar finansowych jest uzupełniona trzema dodatkowymi perspektywami miar: klienta, procesów wewnętrznych oraz wzrostu i uczenia się. Balanced Scorecard przekłada wizje i strategię firmy na system, który efektywnie komunikuje strategiczne intencje oraz motywuje i monitoruje dokonania przedsiębiorstwa w stosunku do wyznaczonych celów.

PR Consulting to zespół znakomicie wyszkolonych strategów, prawników, księgowych, analityków, marketingowców, psychologów i badaczy posiadających międzynarodowe doświadczenie w pracy zarówno dla korporacji, jak i dla średnich przedsiębiorstw. Doradztwo dla firm i tworzenie strategii to nasza codzienność. Nasi eksperci uczestniczyli w tworzeniu biznesów od idei przez wdrożenie aż do osiągnięcia stabilnej pozycji na rynku. Wspierali biznesy w takich sytuacjach jak: wprowadzanie nowych produktów, wejście na nowy rynek zarówno polski jak i zagraniczny, wejście na giełdę, pozyskanie inwestora strategicznego, planowane fuzje i przejęcia.

Tworzenie strategii firmy – oferujemy: analizę pozycji wyjściowej firmy (otoczenie biznesowe, pozycja rynkowa i konkurencyjna, świadomość marki, audyt obecności w Sieci itp.); analizę potencjału rozwoju firmy i poprzez wykorzystanie możliwości tkwiących w Internecie; opracowanie strategii budowania obecności w Sieci oraz wdrażania rozwiązań mających na celu rozwój firmy w kategoriach biznesowych; stworzenie od podstaw lub optymalizację ramienia sprzedażowego firmy w internecie; przygotowanie planu wdrożenia i udział w implementacji przyjętych działań; ocenę przeprowadzonych działań i rekomendację dalszych kroków.

Decydując się na współpracę z PR Consulting korzystasz z silnych strategicznych kompetencji naszego zespołu ekspertów; wiedzy z kilku dziedzin jednocześnie, niezastąpionych w procesie budowania strategii; szerszego spojrzenia na Twoje otoczenie biznesowe i innowacyjnych rozwiązań i narzędzi.