Powodzenie twojego przedsięwzięcia zależy od postrzegania twojej firmy, twoich produktów i usług przez rynek.

Stwórz z nami swój wizerunek i skorzystaj z narzędzi przedstawienia wizerunku rynkowi – kontrahentowi, klientowi i konkurencji.

PR Consulting proponuje Państwu realizację kompleksowych działań Public Relations w szczególności dotyczących relacji z mediami, tzw. media relations, które zapewnią optymalną komunikację Klienta z otoczeniem – za pośrednictwem mediów.

Media relations to sprawna i konsekwentna prezentacja Firmy na polskim rynku medialnym: promocja produktu, usług i marki.

Podejmując działania Media relations w imieniu naszych Klientów koncentrujemy się na budowaniu i utrwalaniu wizerunku, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w internecie. Głównym celem działań media relations jest wykreowanie i utrzymywanie silnej pozycji lidera opinii w zakresie dziedziny czy branży w jakiej działa Firma.

Podejmujemy więc szereg działań, które prowadzą do tego, aby zagadnienia bezpośrednio lub pośrednio istotne dla pozycji rynkowej Państwa Firmy, stały się przedmiotem otwartej, medialnej dyskusji. Co ma prowadzić do wzmocnienia wizerunku i wykreowania pozycji aktywnego eksperta.

W ramach usług związanych z media relations zakres naszych działań obejmuje m.in.: wzbudzenie zainteresowania Firmą bądź produktem, wykreowanie pozytywnego wizerunku Firmy lub produktu na rynku, ukształtowanie wyobrażenia o Firmie lub produkcie w środowiskach opiniotwórczych, decyzyjnych, jako eksperta i autorytet w kwestiach związanych z daną branżą, dbałość o pozytywny wizerunek Firmy w mediach ogólnopolskich i lokalnych, stały kontakt z grupą dziennikarzy zajmujących się interesującą Państwa dziedziną, analizę aktualnej sytuacji i trendów najbliższego otoczenia biznesowego, monitoring informacji o Firmie i jej konkurencji – monitoring prasy oraz analiza skuteczności informacji prasowych, opracowanie i przygotowanie materiałów prasowych, informacji bieżących, opracowań na zlecenie prasy oraz organizacja konferencji prasowych, briefingów, śniadań prasowych.