Jeśli wystawisz dużo faktur i nie masz możliwości kontrolowania ich spłacania, możesz zlecić nam zarządzanie tymi należnościami.

Usługa zarządzania należnościami rozpoczyna się pierwszego dnia po terminie płatności faktury. Jeśli nie otrzymasz zapłaty w terminie, przekazujesz nam wierzytelność do prowadzenia. My kontaktujemy się z dłużnikiem, ponaglamy, monitorujemy wpływy, prowadzimy działania windykacyjne.

Działania windykacyjne dzielimy na rodzajów

  • Działania przypominające – pierwszego dnia po terminie płatności kontaktujemy się z dłużnikiem, delikatnie przypominamy o terminie płatności (w większości przypadków dłużnik po prostu przeoczył datę z faktury). Na tym etapie ważna jest konkretna deklaracja, kiedy dokonana będzie wpłata. W międzyczasie stały kontakt – przypomnienia mailowe i przypomnienie telefoniczne.
  • Działania windykacyjne wstępne – po 7 dniach od terminu płatności kontaktujemy się ponownie z dłużnikiem. Tym razem prowadząc już stricte działania windykacyjne. Poprzez rozmowy telefoniczne, mailowe, SMS.
  • Po 14 dniach przystępujemy do działań mocnej windykacji – zbieramy materiały potrzebne do ewentualnego postępowania sądowego, wysyłamy poprawne wezwania do zapłaty, które mogą być użyte w sądzie, ciągle kontaktujemy się z dłużnikiem w tym kontakty poranne i wieczorne.
  • Po 21 dniach wierzyciel podejmuje decyzję w sprawie należności, które nie spłynęły. Jeśli decyzją będzie dalsza windykacja to prowadzimy dalszą windykację. Jeśli decyzją będzie skierowanie sprawy na drogę sądową to nieodpłatnie przygotujemy pozwy.

Jaki jest plus zarządzania należnościami? W windykacji sukces jest wprost proporcjonalny do czasu w jakim podejmuje się windykację. Jeśli pozwoli się dłużnikowi na zwlekanie z płatnością, nie przypomina się tygodniami lub nawet miesiącami o zapłacie, u dłużnika maleje chęć zapłaty. W branży mówimy na to, że dłużnik “przyzwyczaił się do twoich pieniędzy”. I tak też bywa. Po tygodniach czy miesiącach, dłużnik twoje pieniądze zaczyna traktować jak swoje. Już dawno wydał na swoje cele to co miał zapłacić tobie. I jeśli teraz miałby zapłacić ci twoje pieniądze, musiałby “odebrać sobie” – ze swojego wynagrodzenia, zysku itd.

Podejmując od pierwszego dnia działalności związane z zarządzaniem należnościami nie pozwalamy dłużnikowi na przyzwyczajenie się do twoich pieniędzy. Cały czas wie, że to twoje pieniądze, twoje wynagrodzenie za wykonaną usługę czy też twoje pieniądze za sprzedany towar. Taka świadomość dłużnika jest nieoceniona w skuteczności windykacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *