Co to jest wehikuł korporacyjny?

Pojęcie wehikułu korporacyjnego formalnie nie istnieje w prawie. Nie zostało tam zdefiniowane. Jedynym miejscem, w którym wspomniano o wehikułach korporacyjnych (i to nie w odniesieniu do dwóch spółek zagranicznych) są “Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji UOKiK” z dnia 15 kwietnia 2011 r. (punkt II, 1.9). W tym dokumencie, wehikuły „są zazwyczaj przedsiębiorcami utworzonymi specjalnie na potrzeby przeprowadzenia lub rozliczenia koncentracji i często nie prowadzą działalności gospodarczej. Zdarza się również, że w chwili dokonywania zgłoszenia mogą jeszcze nie funkcjonować. Wehikuły korporacyjne nie są aktywnymi uczestnikami transakcji, ponieważ przyjmuje się, iż nie stanowią ośrodków, w których podejmowane są decyzje”.

Informacja ta nie jest wystarczająco precyzyjna aby zdefiniować wehikuł korporacyjny. Jak więc należy rozumieć ten twór? Najprościej mówiąc jest to organizacja składająca się z dwóch lub więcej spółek, w której jedna spółka (spółka matka) posiada większościowe udziały (bądź wyłączne udziały) w spółkach córkach. Czyli sytuacja w której jedna spółka nie prowadzi działalności a wyłącznie skupia się na zarządzaniu swoimi prawami w odniesieniu do innych spółek (spółek córek).

Wehikuł korporacyjny spółek zagranicznych

Często powołuje się wehikuły korporacyjne składające się z dwóch (lub więcej) spółek, gdzie spółka matka zarejestrowana jest w tradycyjnym raju podatkowym a spółka córka zarejestrowana jest w kraju o przyjaznej, ale nie restrykcyjnej polityce podatkowej. Spółka córka prowadzi działalność gospodarczą, zawiera umowy, realizuje zlecenia, dokonuje sprzedaży, świadczy usługi. Jest podmiotem podejmującym czynności gospodarcze i wypracowuje zyski. Następnie zyski dystrybuowane są standardowo do udziałowców tej spółki – czyli w tym przypadku do drugiej spółki, zarejestrowanej w raju podatkowym.

Istnieje wiele konstrukcji wehikułów korporacyjnych, lecz należy bardzo uważać przy ich doborze, gdyż tylko niektóre połączenia dają właściwą ochronę i przywileje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *