Największym problemem z jakim borykamy się posiadając sp z.o.o jest podwójne opodatkowanie. W pierwszej kolejności podatek pobierany jest od osoby prawnej w postaci CIT (zyski spółki). Następnie wspólnicy muszą odprowadzić podatek (PIT lub CIT) od dywidendy. Kłopot ten może jednak rozwiązać stworzenie spółki komandytowej.

Spółka komandytowa nie wiele się różni od spółki z o.o. – różnica polega jednak na tym, że osoba odpowiadająca całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki nie musi być członkiem tej konkretnej spółki. W takim przypadku spółka z o.o możne być komandytariuszem (ograniczona odpowiedzialność) tworzącym spółkę z komplementariuszem (osoba z pełną odpowiedzialnością)

Zaletą jest, że spółka komandytowa nie jest obarczona podatkiem dochodowym – zobowiązani do płacenia są jedynie wspólnicy. Wszystko to za sprawą konstrukcji prawnej, która zezwala by przykładowo komplementariusz wnosił 99% wkładu, natomiast otrzymywał tylko 1% zysku spółki komandytowej. Gwarantuje nam to możliwość oddzielenia udziału w zysku od wysokości wnoszonego wkładu. W efekcie podwójne opodatkowanie możne dotyczyć tylko 1% zysku.

Dodatkowym plusem jest to, ze osoby fizyczne odpowiadają majątkiem do kwoty różnicy pomiędzy sumą komandytową a wniesionym wkładem. Tak więc jeśli zawarta w umowie suma komandytowa opiewa na 5 tysięcy natomiast osoba fizyczna miała wkład w spółkę w tej samej kwocie nie jest obarczona odpowiedzialnością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *