Windykacja przez komornika – jak się do tego zabrać?

Aby przystąpić do egzekucji (windykacji) komorniczej musimy mieć nakaz zapłaty bądź wyrok sądu. Komornik może działać tylko na podstawie tych dwóch dokumentów. Jeśli nie mamy jeszcze ani nakazu zapłaty ani wyroku sądu musimy w pierwszej kolejności skierować sprawę przeciwko dłużnikowi do sądu. Jak już mamy te dokumenty, możemy przystąpić do pisania wniosku egzekucyjnego.

Wniosek egzekucyjny

To najważniejszy dokument na początkowym etapie egzekucji komorniczej. Prawidłowo wypełniony dokument “wniosek egzekucyjny” powinien mieć następujące elementy:

  • Data wniosku
  • Oznaczenie komornika do którego kierujemy wniosek
  • Oznaczenie wierzyciela
  • Oznaczenie gdzie przekazywać pieniądze (np. nr rachunku)
  • Oznaczenie dłużnika (NIP, PESEL jeśli znamy)
  • Oznaczenie kwoty wierzytelności (z nakazu zapłaty)
  • Oznaczenie odsetek i innych kosztów zmiennych
  • Wskazanie sposobu egzekucji

Sposób egzekucji

Wskazanie sposobu egzekucji to najważniejszy element wniosku egzekucyjnego. Musimy mieć świadomość, że komornik nie podejmuje żadnych czynności samodzielnie. Działa tylko i wyłącznie na wniosek wierzyciela. Jeśli więc wierzyciel nie zawnioskuje o daną czynność to komornik tej czynności nie wykona. Musimy więc indywidualnie podejść do tej czynności. Jeśli znamy majątek, który może być przedmiotem egzekucji (np. rachunek bankowy, samochód, ruchomości, nieruchomości, należności, zwroty podatków, świadczenia podlegające zajęciu) to musimy je wskazać. W przypadku rachunku bankowego musimy wskazać konkretny rachunek w konkretnym banku. Nie możemy napisać lakonicznie “proszę o egzekucję z rachunku bankowego”. Podobnie z samochodem. Musimy wskazać co to za samochód i gdzie parkuje. W przypadku egzekucji z ruchomości musimy wskazać gdzie te ruchomości się znajdują. W przypadku egzekucji z nieruchomości musimy wskazać tą nieruchomość. W przypadku egzekucji z należności lub innych świadczeń musimy wskazać tytuł tych należności i świadczeń oraz podmiot zobowiązany do nich.

Jeśli nie wiemy z jakiego majątku można przeprowadzić egzekucję, nic straconego. Możemy zawnioskować do komornika aby ustalił ten majątek, ale musimy mu wskazać sposób ustalenia. Np. zapytanie do urzędów o rachunek, zapytanie do konkretnych banków o rachunki danego podmiotu, zapytanie do CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) o dany samochód, zapytanie do właściwych urzędów o zarejestrowane auta, nieruchomości, adresy itd.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku egzekucyjnego, skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *