Usługa polegająca na kompleksowym i komplementarnym zarządzaniu należnościami. Przejmujemy od swoich klientów całość obowiązków wynikających z zarządzaniu terminowością spłaty zobowiązań.

Klienci za pośrednictwem systemu informatycznego, e-maila, faksu albo w sposób papierowy przekazują nam informacje na temat wystawionych faktur, kontrahentów, wysokości należności i terminów płatności.

My przejmujemy na siebie odpowiedzialność za terminowość spłaty należności. Monitorujemy spłaty i obligujemy kontrahentów do terminowych spłat zobowiązań. Kontrahent, czując, że profesjonalna firma dba o jakość i terminowość rozliczeń, jest skłonny do zachowywania terminów i spłaty zobowiązań naszych klientów w pierwszej kolejności.

Gdy u kontrahenta pojawiają się zatory płatnicze, dzięki naszej opiece Nat rozliczeniem transakcji, można mieć pewność, że dana nadzorowana należność zostanie spłacona w pierwszej kolejności.

Z obserwacji wynika, że po wprowadzeniu systemu zarządzania należnościami, ilość niezapłaconych faktur spadła do zera.